Gölge
Üst Kısım

NOVEC1230™ GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ

Halon 1301 gazına alternatif “3M” firmasının geliştirmiş olduğu Novec™ 1230 gazı temiz , güvenilir , ozon tabakasına zarar vermeyen,Küresel Isınma potansiyeli oldukça düşük ve atmosferdeki ömrü sadece 5 gün olan çevre dostu bir gazdır.

A Sınıfı ( Sıradan yanıcılar)

B Sınıfı (Parlayıcı sıvılar)

C Sınıfı ( Elektrik ) yangınlarında

Hasarsızlığın , sistem kullanılabilirliğin ve insan yaşamının ön planda tutulduğu durumlarda Gazlı Söndürme Sistemlerinde kullanılabilecek en etkili gaz olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

FM/UL/LPCB ve Marine onaylarına sahip geliştirilmiş olan Kidde Marka Novec™ 1230 gazlı söndürme Sistemleri kritik odaların korunmasında hızlı ve iletken özelliği olmaması sebebi ile en yaygın ve etkili şekilde kullanılmaktadır.

Sistem tüpleri 25 bar veya 42 bar basınçta sıvı halde azot gazı ile basınçlandırılarak depolanmaktadır.

Birden fazla birbirine yakın hacimlerin olduğu projelerde yönlendirme vanalarının devreye girmesiyle hem montaj hemde kullanılacak malzeme miktarları minimize edilerek kullanıcıya ekonomik olarak fayda sağlanmaktadır.

Sisteme ait FM/VdS onaylı bir hidrolik hesap üzerinden yapılan çalışma neticesinde de  montaj kriterleri belirlenmektedir.

En yaygın kullanıldığı yerler

Veri Merkezleri,

Bilgi işlem Odaları,

Kontrol Odaları,

Elektrik Odaları,

UPS ve Batarya Odaları,

Arşiv Odaları ve Depolar

Müze ve Sanat Galerilerinde,

Laboratuvarlarda,

Gemilerdeki makina daireleri,Workshop ve Panel odalarında

 

İlgili Dökümanlar:

NOVEC™ 1230 Gazlı Söndürme Sistem Broşürü

NOVEC™ 1230 Broşürü

NOVEC™ 1230 Marine Broşürü