Gölge
Üst Kısım

HSSD - ÇOK HASSAS DUMAN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yüksek lazer teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş olan Senetor Dedektörler, korunanan oda içindeki duman partiküllerini analiz ederek yangını en erken safhada algılar.Noktasal duman dedektörlerine oranlada 100 kat daha hassastır.

Korunan oda içinde yapılacak olan hava örneklemesi ABS kırmızı borulama ile olup boru üzerine açılacak ve hava emişi yapacak delik çapları özel geliştirilmilş bir software ile yapılan hidrolik hesap ile belirlenmektadir.

Senetor dedektörler korunan odanın coğrafyası , alanı , ve korunan cihazların yerleşimine göre farklı kapasitelerde seçilmektedir. 50 mt (tek çıkışlı) , 100 mt (çift çıkışlı) ve 200 mt (4 çıkışlı) borulama kapasitesine sahip dedektörleri seçenekleri mevcuttur.

Senetor dedektörler ortamın kirlilik durumuna göre hassasiyet ayarları kalibre edilebilmektedir.Dedekörlerin ürettiği  alarmlar farklı seviyelerde , farklı alarm röleleri ile istenilen control ve kumandayı yapabilmektedir.Senetor dedektörlerin alarmları istenildiğinde uzaktan PC  ortamında vaya LCD göstergeli tekrar panelleri ile izlenebilmektedir.

En yaygın kullanıldığı yerler

Veri merkezleri

Bilgisayar odaları

Hava emiş kanalları

İnternet servis sağlayıcıları

Telekominikasyon Merkezleri

Müzeler

Kontrol odalar

Hapisane odaları

Arşivler ve Performans ve güvenilirliğin gerekli olduğu odalar

 

İlgili Dokümanlar

Senator 200 Broşür

Senator 100 Broşür

Senator 25 Broşür

Senator Borulama Broşürü